Föräldrarinformation


Jag informera om att dom kvällar som inte har några kvällsvärdar blir det fria aktiviteter och den tänkta aktiviteten ställs in.

Så jag uppmanar samtliga föräldrar att hjälpa till som kvällsvärd någon eller några kvällar/termin!
Det vore ju synd om aktiviteten som barnen bestämt inte blir av, det är ju för dom som vi gör detta. 

Arbetsuppgifterna för kvällsvärdarna blir:
-Ansvarar för kvällens aktivitet, hjälpa och stötta barnen.
-Ansvarar för försäljningen ur cafeterian och brygga kaffe.
-Se till att alla nödvändiga saker mm. handlas.
-Stämma av med kassören för era kostnader.
-Se till att lokalen lämnas städad och i ordning samt att bord och bänkar är avtorkade och att allt är  diskat samt tömma soporna.(Ta hjälp av barnen här)

Öppning, låsning och larmning av lokalen sköts av Louice.

Populära inlägg i den här bloggen

Våfflor

Fria aktiviteter